Arbeidsliste for trening på Sønsterud 2015

Gruppene har ansvaret for treningene til den yngste gruppa på torsdager.

Vinteren 2015 gjelder følgende treningstider på Sønsterud:

  • Tirsdager 17.30-19.00, utøvere født 2002 og tidligere
  • Torsdager 17.30-18.30, nybegynnere og utøvere født 2001 eller seinere
  • Torsdager 18.30-20.00, utøvere født 2002 og tidligere

Nybegynnerne betaler kr. 30 pr trening. Dette etterfaktureres, så alle må passe på å skrive i boka i brakka etter hver trening.

Arbeidsoppgaver baneansvarlig:
*Baneansvarlig skal sette opp papp, kikkerter, heise flagg og sette på seg vester, så alt er klart til trening når utøvere/trenerne kommer.
*Baneansvarlige sørger for at utøverne får skudd på matta og tar vare på det som blir igjen etter treninga.

Arbeidsoppgaver foreldre og utøvere:
*Foreldre/utøver skal etter trening lakke skiver og rydde opp papp.
*Foreldre/utøver skal hente og rydde opp matter.

Retur til startsiden

Styret finner du på siden: Kontakt oss