Som utøver i Åsnes skiskytterlag må du være medlem i klubben og betale aktivitetsgebyr.

Medlemskap i Åsnes skiskytterlag koster i 2015:

  • 200 kroner for enkeltmedlemmer
  • 350 kroner for familiemedlem

Alle som er med på organisert aktivitet i klubben må betale medlemskap. Innmelding i klubben skjer via Min Idrett. Dersom du ikke har egen profil i Min Idrett kan du lese mer om hva dette er og hvordan du oppretter profil her. Har du allerede egen profil kan du søke om medlemskap i Åsnes skiskytterlag ved å klikke på fanen “Medlemskap” og klikk på linken “Finn ny klubb”. Deretter taster du inn Åsnes skiskytterlag, trykker søk, velger riktig klubb og avslutter med “Send søknad”. Ta kontakt med noen i styret dersom du trenger hjelp.

Aktivitetsgebyr koster i 2015:

  • 500 kroner for utøvere opp til og med 12 års klassen
  • 750 kroner for utøvere som går i de eldre klassene

Søskenmoderasjon på 100 kroner per utøver.

Satser for medlemskap og aktivitetsgebyr vedtas på årsmøte og faktureres i januar. Nye utøvere betaler ikke aktivitetsgebyr første sesongen de er med.

Våpenleie

Klubben eier noen rekruttvåpen som primært er tenkt brukt på treninger og konkurranser for nybegynnere og de yngste utøveren.  Det vil være mulig å leie våpen av klubben i ett år, forutsatt at det signeres ei langtidsleieavtale og at vilkårene i avtalen oppfylles (innebærer blant annet at våpenet skal oppbevares i godkjent våpenskap). Klubben vil fortløpende vurdere hvilke og hvor mange våpen som til en hver tid kan være langtidsutlånt.

Priser på våpenleie:

  • 1000 kroner første år
  • 2000 kroner per år i påfølgende år

Våpenleie faktureres etter at leieavtalen er signert.